جستجوی دسته جمعی دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

برای تجربه میزبانی حرفه ای وب سایت خود نام دامنه ای که می خواهید ثبت یا انتقال دهید را وارد و یا از طریق کلید زیر به سادگی هاست خود را مستقیما سفارش دهید...


دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.com 1 35,000 تومان 35,000 تومان 35,000 تومان
.org 1 36,000 تومان 36,000 تومان 36,000 تومان
.net 1 35,000 تومان 35,000 تومان 35,000 تومان
.info 1 36,000 تومان 36,000 تومان 36,000 تومان
.com.co 1 61,000 تومان 61,000 تومان 61,000 تومان
.co 1 100,000 تومان 100,000 تومان 100,000 تومان
.in 1 36,000 تومان 36,000 تومان 36,000 تومان
.cc 1 88,000 تومان 88,000 تومان 88,000 تومان
.us 1 36,000 تومان 36,000 تومان 36,000 تومان
.me 1 99,000 تومان 99,000 تومان 99,000 تومان
.nl 1 36,000 تومان 36,000 تومان 36,000 تومان
.bz 1 255,000 تومان 255,000 تومان 255,000 تومان
.ca 1 150,000 تومان 150,000 تومان 150,000 تومان
.ac.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.co.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.id.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.gov.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.org.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.sch.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.net.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.biz 1 36,000 تومان 36,000 تومان 36,000 تومان
.club 1 65,000 تومان 65,000 تومان 65,000 تومان
.asia 1 56,000 تومان 56,000 تومان 56,000 تومان
.mobi 1 80,000 تومان 80,000 تومان 80,000 تومان
.click 1 30,000 تومان 30,000 تومان 30,000 تومان


Powered by WHMCompleteSolution